Vítáme Vás!

Vítáme Vás na stránkách překladatele Ing. Lubomíra Procházky. Již od roku 1996 nabízíme profesionální překladatelské a tlumočnické služby. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti telekomunikací, energetiky a elektrotechniky jsme schopni zajistit i náročné odborné překlady a tlumočení. Dále vyučujeme anglický a německý jazyk pro začátečníky a středně pokročilé individuálně nebo v malých skupinkách studentů se zaměřením na jejich specifické jazykové potřeby.

Mezi služby které poskytujeme, patří:

  • překlady odborných i obecných textů mezi češtinou a anglickým a německým jazykem
  • přímé překlady mezi anglickým a německým jazykem
  • technické překlady (projektové dokumentace, návody na obsluhu zařízení, servisní příručky, katalogy, bezpečnostní manuály, a další)
  • překlady beletrie
  • tlumočnické služby z / do anglického a německého jazyka
  • přepisy českých i cizojazyčných textů z výtisků a audio/video kazet nebo souborů
  • překlady z audio/video kazet nebo souborů
  • rešerše zahraničních webových stránek

Etický kodex

Samozřejmostí všech námi poskytovaných překladatelských a tlumočnických služeb je garance mlčenlivosti a zachování diskrétnosti včetně ochrany veškerých osobních údajů získaných během práce.